SEKUNDA ZA ŽIVLJENJE  

VPOKLICI

MOTOCIKLOV IN OPREME


  
.

PRAVNO OBVESTILO

 

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na spletnih straneh in portalih, ki jih upravljamo so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine. Informacije in gradiva, ki so prikazana na teh straneh, je dovoljeno kopirati, distribuirati, ponovno objavljati in prenesti na računalniško ali drugo opremo izključno samo za vašo osebno oz. nekomercialno rabo, pri čemer je potrebni navesti vir podatkov in avtorja. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv ali razširjanje informacija in gradiv na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletnih strani za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno in domačo rabo. Povzeti članki so reproducirani skladno z določili ZASP in so last avtorjev in/ali medijev iz katerih so povzeti in za vsebino katerih društvo MAKSI ne prevzema odgovornosti.

 

 

SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI UPORABE

 

Vse informacije in gradiva na spletnih straneh društva MAKSI so informativne narave. Društvo MAKSI se bo trudilo za optimalno delovanje svojih spletnih strani, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti ali garancij za nemoteno uporabo spletnih strani. Vsi uporabniki uporabljajo spletne strani na lastno odgovornost. Niti društvo MAKSI, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na teh spletnih straneh oz. povezavah na druge spletne strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Društvo MAKSI tudi ne more biti odgovorno za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme ali druge opreme, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Društvo MAKSI ne more biti odgovorno za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani.

 

Društvo MAKSI se bo trudilo za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na spletnih straneh vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Društvo MAKSI lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

 

Društvo MAKSI ne odgovarja za obliko in vsebino drugih spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnimi stranmi društva MAKSI. Pri obisku in uporabi drugih spletnih strani je odgovornost društva MAKSI za vse primere izključena.

 

To pravno obvestilo lahko društvo MAKSI kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki.

 

Z uporabo naših strani ste potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

MAKSI®, MOTO ŠOLA®, VARNO Z MOTOCIKLOM®, SEKUNDA ZA ŽIVLJENJE® in MOTORISTI ZA ŽIVALI® so registrirane znamke. Uporaba teh znamk brez pisne privolitve lastnika ni dovoljena.


IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV


VARNOST OSEBNIH PODATKOV:

Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov

V naši organizaciji se zavedamo vrednosti vaših osebnih podatkov, zato se vsak dan trudimo, da bi lahko zagotovili ustrezno obdelavo vaših osebnih podatkov. Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov vas obvešča o vseh novostih in pomembnostih na področju varstva vaših osebnih podatkov.

Prosimo vas, da pred podajo privolitve v obdelavo osebnih podatkov naslednjo izjavo skrbno preberete. Zagotavljamo vam, da bodo vaši osebni podatki obdelovani v skladu z najnovejšimi standardi in zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.

Kaj so osebni podatki

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa...Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah...

Kako ter za koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili?

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov

Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica vašega soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Vse zbirke osebnih podatkov bomo skrbno varovali z najnovejšimi tehničnimi varnostnimi sredstvi.

Obdelava in uporaba vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke v skladu z Uredbo lahko podjetje upravlja, zbira in obdeluje le:
-na podlagi vašega izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja
-če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo
-če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).

Obdelava osebnih podatkov članov društva je potrebna za izvajanje »pogodbe«, katere pogodbena stranka je član društva, na katerega se nanašajo podatki. V skladu z mnenjem Informacijskega pooblaščenca je mogoče izpolnitev prijavnice društva obravnavati kot sklenitev »pogodbe«. Omenjene podatke posameznega člana bo društvo obdelovalo do izstopa na podlagi podane pisne izjave člana.

Za katere namene obdelujemo osebne podatke

Vaše osebne podatke organizacija upravlja, zbira in obdeluje zgolj v okviru namenov, za katere so nam bili podatki posredovani.

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov s katerimi ste soglašali.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naš naslov ali na elektronski naslov dostopen na naši spletni strani.

V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo organizacija vse zbrane osebne podatke, izbrisala ter jih takoj prenehala obdelovati.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Nova uredba vam prinaša številne pravice na področju varstva osebnih podatkov, ki so:

Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Od upravljavca imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami.

Upravljavec vas mora v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov
Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov
Od upravljavca imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec vaše osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo oziroma upravljavcu. Zahtevo pošljete po pošti na naš naslov ali na elektronski naslov dostopen na naši spletni strani.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Kršitev varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).


 

DRUŠTVO MOTORISTIČNIH AKTIVISTOV SLOVENIJE - MAKSI

OZ.SKRAJŠANO DRUŠTVO MAKSI JE VPISANO V REGISTER DRUŠTEV PRI UE LJUBLJANA POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 2966 IN Z MATIČNO ŠTEVILKO 1678981.
NISMO ZAVEZANEC ZA DDV, NAŠA DAVČNA ŠTEVILKA JE 20563841, POSLOVNI RAČUN ŠTEVILKA 02044-0253576573 PA IMAMO ODPRT PRI NLB.
© DRUŠTVO MAKSI,  MAKSI INFORMATOR


 

OD LETA 2003
ZA
VARNOST IN

ENAKOPRAVNOST
NA CESTI

Pridružite se nam na:
 Vsi, ki bi želeli finančno pomagati, nam lahko namenite del dohodnine
ali
donirate preko PayPal


.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje.

Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.