SEKUNDA ZA ŽIVLJENJE  

VPOKLICI

MOTOCIKLOV IN OPREME


  
.

MAkSi je skrajšano ime za
MOTORISTIČNE AKTIVISTE SLOVENIJE

 


Pod izrazom motorist razumemo voznike oz. voznice (da, tudi ženski obrazi so pod čeladami) motornih koles in trokoles, kot tudi voznike oz. voznice koles z motorjem (skuterji in mopedi), s katerimi si delimo iste prometne površine.

Član oz. članica MAKSIja lahko postanete ne glede na lastništvo motocikla - dovolj je vaš interes glede motorjev oz. motorizma nasploh.

MAKSIjev namen in vloga je v predstavljanju interesov slovenskih motoristov ter promociji in zaščiti motorizma v Sloveniji. To pomeni, da želimo biti vključeni pri vseh zadevah, ki se nanašajo na vprašanja motoristov; stiki z zakonodajalcem, vlado, zavarovalnicami, prodajalci motorjev itd ... MAKSI je vseslovenski, zato bo, če se bo to izkazalo za potrebno, organiziran tudi na lokalnih ravneh. Želimo vzpostaviti močno povezavo z evropskimi organizacijami, katerih cilji so sorodni našim, še posebej pa želimo sodelovati s FEMO, unijo evropskih motorističnih organizacij.

MAKSI deluje po načelu nevladnih organizacij kar pomeni da je neprofitno, prostovoljno in neodvisno od oblasti, političnih strank ter profitnih podjetij, financiramo pa se iz članarine, prostovoljnih prispevkov ter subvencij, ter v javnem interesu, saj se z delovanjem na področjih, pomembnih za preventivo in varnost cestnega prometa z razvijanjem in izvajanjem programov s področja preventive in varnosti v cestnem prometu zavzema za varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

 


Zakaj je MAKSI potreben?


Motoristi smo predmet standardiziranja in zakonskih norm. Motorji, ki jih kupujemo in vozimo, ceste, po katerih vozimo, oblačila, ki jih nosimo, dovoljenja, ki jih imamo, posegi, ki jih izvajamo na naših motorjih, rezervni in dodatni deli, ki jih vgrajujemo, davki, ki jih plačujemo, vse to je predmet pozornosti zakonodajalca in organov države. Ta proces normiranja vodi v marsikatero omejitev in prepoved. Motoristi smo tako velikokrat lahka tarča državne birokracije, naš življenjski stil pa označen kot antisocialen in nevaren.

MAKSI bo zahteval, da je enakopraven partner povsod tam, kjer se sprejemajo odločitve, povezane z motorizmom in motoristi. To pa od MAKSIja zahteva trdo in permanentno delo v celotnem zakonodajnem procesu, od osnutka zakona do njegovega izvajanja in tolmačenja.

MAKSI ne bo dopustil, da bi se slovenski motorist znašel v situaciji, ko bi bil v podrejenem položaju napram ostalim udeležencev v prometu. Še več, skrbel bo za to, da bo slovenski motorist zaradi svoje fizične ranljivosti in specifike vožnje motorja močneje zavarovan, pa ne na način birokratskega prepovedovanja in predpisovanja, temveč z ozaveščanjem vseh udeležencev v prometu in javnosti nasploh o motorjih, motoristih in motorizmu.

MAKSI promovira uporabo katerekoli oblike motoriziranih dvokolesnikov, ki je del reševanja problematike prometnih zastojev v mestih.

MAKSI odsvetuje vožnjo pod vplivom alkohola oziroma drugih opojnih substanc.

 


Kako MAKSI deluje?


MAKSI je ustanovljen z namenom organiziranega uresničevanja naslednjih interesov:
Prizadevanje za uveljavljanje ukrepov za večjo varnost in dvig varnostne prometne kulture, tako med motoristi kot tudi v odnosu drugih udeležencev v prometu do motoristov.
Razvijanje humanih in solidarnih odnosov med motoristi in drugimi udeleženci v cestnem prometu.
Spremljanje dela in sodelovanje z Javno agencijo za varnost cestnega prometa ter dajanje pobud za večjo varnost motoristov.
Izobraževanje in sodelovanje pri izobraževanju motoristov in ostalih udeležencev v prometu, predvsem mladine, na področju varne in odgovorne vožnje.
Zavzemanje za ukinitev vseh oblik diskriminacije motoristov in delovanje proti vsem oblikam nepravičnih ukrepov, ki onemogočajo enakopravnost motoristov.
Spremljanje dela sorodnih organizacij, zakonodajnih ureditev in položaja motoristov v Sloveniji in v tujini.
Sodelovanje in pomoč organizacijam, ki se borijo za pravice motoristov in varnost v prometu v Sloveniji, kakor tudi v tujini, v kolikor njihovi programi in delovanja niso v nasprotju s tem statutom.
Prizadevanje in pridobivanje podpore strokovne in širše javnosti za nujnost drugačne in enakovredne obravnave motoristov kot udeležencev v prometu, tako v zvezi z odnosom drugih udeležencev do motoristov, kot tudi v zvezi s tehničnimi pogoji na cesti.
Predstavljanje in zaščita interesov motoristov pred zakonodajnimi in izvršnimi organi države, opredeljevanje ter izražanje mnenj in stališč do posamičnih pravnih aktov, v povezavi z zaščito legitimnih interesov motoristov.
Promocija motoriziranih enoslednih vozil kot alternativnega načina prevoza.
Promocija, zaščita in ohranjanje motoristične kulture in športa.
Prizadevanje za ekološko zavest motoristov
Posredovanje strokovnih, znanstvenih in tehničnih informacij s področja varnosti v cestnem prometu.
Prirejanje srečanj, strokovnih ekskurzij in predavanj s področja delovanja društva.

Izvajanje storitev in uslug povezanih z motorizmom.
Izdajanje literature s področja motorizma.

MAKSI v sklopu projekta VARNO Z MOTOCIKLOM organizira brezplačne delavnice na katerih se vozniki motociklov usposabljajo z vidika varne in odgovorne vožnje. Analize, ki so jih naredili na Ministrstvu za notranje zadeve, so namreč pokazale, da je med motoristi veliko žrtev zaradi pomanjkanja izkušenj in precenjevanja lastnih zmožnosti, prav tako pa statistični podatki kažejo nagel porast imetnikov vozniških dovoljen kategorij A in H, ter registriranih motoriziranih dvokolesnikov. Delavnice temeljijo na samopomoči motociklistov in aktivnem sodelovanju vseh udeležencev pri izmenjavi znanja ter izkušenj, seveda pod strokovnim vodstvom članov društva ali zunanjih strokovnih sodelavcev. Vsebina posameznih delavnic je prilagojena nivoju znanja in spretnosti udeležencev ter njihovim željam. Poudarek je na praktičnem delu, pri čemer udeleženci sodelujejo pri pripravi in vsebini same delavnice.


Kako lahko pomagate?


Za dosego zastavljenih ciljev potrebujemo tudi vašo pomoč! Premislite, na katerem področju bi radi sodelovali in prispevali svoje znanje.

Veliko poudarka želimo dati izobraževanju, pravni pomoči in predstavljanju motoristov v javnosti, zato še posebej vabimo (bodoče) inštruktorje, pedagoge, pravnike, novinarje in druge, ki delate na teh področjih.

Dejavnost društva lahko podprete tudi finančno. Za uresničitev zastavljenih ciljev ne zadostujejo zgolj članarine in podpora naših članov, temveč je potrebno tudi sodelovanje in finančna podpora ostalih posameznikov in organizacij, katerim ni vseeno kakšno je trenutno stanje na tem področju.

 

Pokličite nas – pišite nam. Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vprašanja.

Želite postati član društva MAkSi?

 
KLIKNI ZA POVEČANO SLIKO

DRUŠTVO MOTORISTIČNIH AKTIVISTOV SLOVENIJE - MAKSI

OZ.SKRAJŠANO DRUŠTVO MAKSI JE VPISANO V REGISTER DRUŠTEV PRI UE LJUBLJANA POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 2966 IN Z MATIČNO ŠTEVILKO 1678981.
NISMO ZAVEZANEC ZA DDV, NAŠA DAVČNA ŠTEVILKA JE 20563841, POSLOVNI RAČUN ŠTEVILKA 02044-0253576573 PA IMAMO ODPRT PRI NLB.

OD LETA 2003
ZA
VARNOST IN

ENAKOPRAVNOST
NA CESTI

Pridružite se nam na:
 Vsi, ki bi želeli finančno pomagati, nam lahko namenite del dohodnine
ali
donirate preko PayPal


.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje.

Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.